Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w tym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych Union Montage PL Sp. z o.o. i kontaktowanie się ze mną w formie email/sms/mms.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych Union Montage PL Sp. z o.o. i kontaktowanie się ze mną telefonicznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych z Union Montage PL Sp. z o.o. i kontaktowanie się ze mną w formie email/sms/mms.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych z Union Montage PL Sp. z o.o. i kontaktowanie się ze mną telefonicznie.