Polityka prywatności

 

O nas

Union Montage PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, adres:

Ul. Wojska Polskiego 11; 47400 Racibórz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000499809, NIP 639-20-06-100.

 

Union Montage PL Sp. z o.o.  jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w poniższych celach:

Kandydat/Pracownik:

- uzasadnienie i realizacja stosunku pracy do przekierowania osobom trzecim lub wewnętrznych stosunków pracy

- przekierowanie do odpowiednich klientów (Firmy zajmujące) w ramach zatrudnienia

- ewidencjonowanie również po zakończeniu stosunku pracy, aby móc Państwa informować o możliwych ofertach pracy tzn. przedstawianie Państwu interesujących stanowisk pracy, jeżeli została wyrażona zgoda

- dotrzymywanie prawnych oraz umownych zobowiązań

Przetwarzanie Państwa danych następuje w celu dokonania umowy czyt. stosunku pracy (wewnętrznie lub do stron trzecich) tzn. do spełnienia prawnych zobowiązań. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do spełnienia umowy, gdyż w przeciwnym razie zarówno rekrutacja (szukanie oraz wybór pracownika) jak i przekierowanie do firmy zajmującej oraz generalnie realizacja stosunku pracy (obliczanie wynagrodzenia) nie jest możliwa.

Interesant/Klient/Dostawca:

Dane Interesantów/Klientów/Dostawców, wspólników lub innych partnerów handlowych są przetwarzane do zrealizowania odpowiedniej umowy czyt. do świadczenia usług.

 

Charakter przetwarzania

Nie wykorzystujemy Państwa danych w innych niż powyżej wymienionych celach. Jeżeli natomiast byłoby to konieczne, będziemy Państwa uprzednio informować oraz zasięgać Państwa zgody (jeżeli nie ma przymusu zachowania tajemnicy prawnej).

 

Strony trzecie (zleceniobiorcy), które wykonują dla nas odpowiednio przydzielone zlecenia mogą mieć dostęp do niezbędnych danych osobowych. Przykładem są informatycy, którzy poprzez realizacje swoich zadań typu: hosting, zarządzanie bazą danych, zarządzanie strona internetową, analizy statystyczne oraz opracowywanie odpowiednich zapytań, mają dostęp do danych osobowych.

 

Oczekujemy od w/w stron trzecich, aby realizowały i podtrzymywały środki ostrożności aby zachować poufność oraz bezpieczeństwo powierzonych nam danych, aby te były zgodnie z prawem pobierane, przetwarzane oraz wykorzystywane.

Kandydaci/Pracownicy:

Państwa dane nie są w żadnym wypadku sprzedawane lub przekazywane osobom niepostronnym. Zapewniamy Państwa, iż dane przekazywane są wyłącznie do zakładów pracy (potencjalna firma zajmująca) które powierzyły nam zdobywanie nowych pracowników. Przekazywanie tych danych ogranicza się do niezbędnego minimum.

 

Przekazywanie danych

Aby móc świadczyć nasze usługi niezbędne może się okazać przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim np. do instytucji państwowych, urzędów. Odbywa się to wyłącznie w ramach prawnego udzielania informacji lub meldowania przede wszystkim w związku z zawieraniem stosunku pracy lub w sytuacji, w której jesteśmy prawnie zobowiązani do udzielenia informacji.

 

Kandydaci/Pracownicy:

Poniższe sytuacje mogą wymagać przekazania danych osobom trzecim:

- przekazanie informacji do zakładu zajmującego (patrz: przekierowanie), u którego aktualnie wykonywana jest praca

- innym klientom, którzy oferują potencjalne nowe miejsce pracy. Jeżeli dane osobowe są przekazywanie nieanonimowo, zostają Państwo o tym ówcześnie poinformowani, któremu klientowi zostały udostępnione Państwa dane.

- innym klientom, którzy po zakończeniu pracy oferują nowe stanowiska pracy. Jeżeli dane osobowe są przekazywanie nieanonimowo, zostają Państwo o tym ówcześnie poinformowani, któremu klientowi zostały udostępnione Państwa dane.

- do Urzędów Pracy w celu uzyskania ewentualnych środków integracyjnych lub innych świadczeń w ramach zatrudnienia

- ewentualnie dla informacji w funduszach socjalnych lub doszkalających aby umożliwić sfinansowanie  kształcenia lub dokształcania na życzenie Pracownika

- innym zakładom poza obszarem Polski (na terenie UE)w ramach przestrzegania narodowych oraz  międzynarodowych praw sankcyjnych (sankcje gospodarskie, sankcje finansowe itp.).

 

 

Usuwanie danych

Po zakończeniu relacji zawodowej lub stosunku pracy z nami Państwa dane zostają przechowane do ewidencji, za wcześniejszą zgodą. Mają Państwo możliwość, odwołać zgodę na przetwarzanie danych zarówno  w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu.

Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych nie została udzielona lub skorzystaliście Państwo z odwołania, Państwa dane zostaną przechowane jedynie w ramach spełnienia obowiązku archiwizacji. Po upływie tego obowiązku Państwa dane zostaną usunięte.

 

Bezpieczeństwo danych

Ochrona danych osobowych gwarantowana jest poprzez obszerne techniczne oraz organizacyjne procedury, które chronią Państwa dane przed niedozwolonym, bezprawnym ale również przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, utratą, wykorzystaniem lub manipulacją.

 

Niezależnie od podjętych starań, istnieje zawsze ryzyko niedozwolonego przechwycenia przez osoby trzecie danych przesyłanych drogą internetową.

Proszę uwzględnić, iż w powyższym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za udostępnienie danych, gdyż w takiej sytuacji (błędy przy przesyłaniu danych lub/i nieupoważniony dostęp) nie jesteśmy osobą odpowiedzialną za ich udostępnienie dotyczy to m. in. kont E-Mail, telefonu oraz faxu.

 

Prawa

Jako posiadacz danych posiadacie Państwo nieograniczone prawo do wglądu lub otrzymania informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych (prawo do informacji), do korygowania/uzupełniania złych lub niekompletnych danych osobowych (prawo do sprostowania), do usunięcia danych osobowych (prawo do usunięcia danych) ograniczenia dostępu do nich (§ 45 DSG 2018) lub przekazania ich (jeżeli dozwolone) do osób trzecich (prawo do przekazywania danych)

 

Dodatkowo macie Państwo prawo do odwołania wszelkich oddanych oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych. Odwołanie nie ma wpływu na prawowitość wcześniejszego przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie odwołanego oświadczenia.

 

Ochrona Państwa danych jest dla nas niezmiernie ważna. Wszelkie pytania dot. Państwa praw związanych z ochroną danych osobowych lub zawartych oświadczeń prosimy kierować na e-mail:

union.montage@poczta.fm

Skontaktujemy się z Państwem wtedy w terminie nieprzekraczającym jeden miesiąc oraz poinformujemy Państwa o ewentualnych, podjętych krokach w związku z wysłanym zapytaniem. W razie potrzeby zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia powyższego terminu o kolejne dwa miesiące. Może być to spowodowane ilością zapytań lub złożonością sprawy. Zastrzegamy sobie również prawo (w razie wątpliwości) do prośby o potwierdzenie Państwa tożsamości przez odpowiednie środki np. przedłożenie dowodu tożsamości.

Skargi oraz zażalenia prosimy kierować do odpowiedniego organu nadzorczego pod adres:

 

POLSKA:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

00-193 Warszawa

NIEMCY:

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Postfach 900455

99107 Erfurt

 

Możliwe zmiany

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz czynności związane z ich ochroną mogą na bieżąco ulec zmianie dlatego zastrzegamy sobie prawo, do zastosowania na bieżąco odpowiednich dyrektyw o ochronie danych.


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem